Dlaczego modlimy się za zmarłych?

Gdzież jest zwycięstwo twe, o śmierci? Gdzie jest, o śmierci, twe żądło? (1 Koryntian 15:55)

Reklamy

Czy niewierzący będą zbawieni?

Nie odwleka Pan ogłoszonej obietnicy – choć niektórzy sądzą, że odwleka – lecz jest dla was wspaniałomyślny, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do nawrócenia. (2 Piotra 3:9)